افزایش عملکرد سیب زمینی و کارایی مصرف آب با روش آبیاری بارانی

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
زراعت
تعداد صفحات: 16
نوبت چاپ: 1
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 199
تعداد دریافت فایل: 52
ارسال نظر در مورد این عنوان