مناسب ترین ارقام و عمق کاشت برای کشت پاییزه سیب زمینی در مناطق مختلف استان اردبیل

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
سبزی و صیفی
تعداد صفحات: 16
نوبت چاپ: 1
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 1,365
تعداد دریافت فایل: 689