چالش ها و راهکارها در بهره برداری مستقیم از گیاهان دارویی عرصه های منابع طبیعی

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
گیاهان دارویی
نویسنده : دکتر جابر شریفی
تعداد صفحات: 12
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 892
تعداد دریافت فایل: 571