برداشت وخشک کردن ونگهداری گردو

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
میوه خشک و پسته
تاریخ انتشار: 1388
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 515
تعداد دریافت فایل: 775