معرفی روش آبیاری زیر سطحی با لوله‌های سیمانی در باغ‌های پسته

نوع رسانه: نشریه ترویجی
تعداد صفحات: 16
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 256
تعداد دریافت فایل: 152