تشخیص عوامل خسارتزای محیطی و غیر محیطی وارده به محصول پسته

نوع رسانه: کتاب
موسسه / مرکز/ سازمان: پژوهشکده پسته
تعداد صفحات: 360
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1389
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 312
تعداد دریافت فایل: 1,602