آبیاری گندم در دشت تبریز

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
آب و خاک
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 56
تعداد دریافت فایل: 31
ارسال نظر در مورد این عنوان