اصول و ابزارهای برنامه ریزی آبیاری مزارع و باغ ها

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
آبیاری تحت فشار
کلیدواژگان / برچسب ها :
آبیاری مزارع
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 147
تعداد دریافت فایل: 107