آفت سرخرطومی حنایی خرما

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
گیاهپزشکی
تعداد صفحات: 22
تاریخ انتشار: 1384
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 259
تعداد دریافت فایل: 123
ارسال نظر در مورد این عنوان