گندم دهدشت مناسب کشت در شرایط دیم نیمه گرمسیری

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
غلات
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 577
تعداد دریافت فایل: 216