گندم دهدشت مناسب کشت در شرایط دیم نیمه گرمسیری

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
زراعت
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 109
تعداد دریافت فایل: 52
ارسال نظر در مورد این عنوان