تراکم بذر و فاصله ردیف های کاشت مناسب رقم های اصلاح شده گندم و جو دیم نیمه گرمسیری

نوع رسانه: نشریه ترویجی
تاریخ انتشار: 1382
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 160
تعداد دریافت فایل: 54
ارسال نظر در مورد این عنوان