تراکم بذر و فاصله ردیف های کاشت مناسب رقم های اصلاح شده گندم و جو دیم نیمه گرمسیری

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
غلات
تاریخ انتشار: 1382
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 473
تعداد دریافت فایل: 279