آشنایی باکارآفرینی دربخش کشاورزی

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
توسعه روستایی
کلیدواژگان / برچسب ها :
کارآفرینی
تعداد صفحات: 13
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1392
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 780
تعداد دریافت فایل: 535