آشنایی باکارآفرینی دربخش کشاورزی

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
اقتصاد کشاورزی
کلیدواژگان / برچسب ها :
کارآفرینی
تعداد صفحات: 13
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1392
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 606
تعداد دریافت فایل: 362