تولید مینی تیوبر سیب زمینی از میکروتیوبر

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
زراعت
نویسنده : آقای یوسف جهانی
تعداد صفحات: 16
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1393
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 298
تعداد دریافت فایل: 109