تولید مینی تیوبر سیب زمینی در سیستم آئروپونیک (هواکشت)

نوع رسانه: نشریه فنی
نویسنده : یوسف جهانی
تاریخ انتشار: 1393
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 579
تعداد دریافت فایل: 200