تولید مینی تیوبر سیب زمینی در سیستم آئروپونیک (هواکشت)

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
سبزی و صیفی
نویسنده : یوسف جهانی
تاریخ انتشار: 1393
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 659
تعداد دریافت فایل: 291