بیماری های مهم سیب زمینی

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گیاهپزشکی
نویسنده : خانم بیتا سهیلی
تاریخ انتشار: 1393
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 105
تعداد دریافت فایل: 73
ارسال نظر در مورد این عنوان