استفاده از قارچ کش سولفور 80 درصد SC برای کنترل بیماری سفیدک پودری انگور در استان اردبیل

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1393
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 481
تعداد دریافت فایل: 221
ارسال نظر در مورد این عنوان