گندم نان رقم "پیشگام" مناسب کشت در مناطق سردسیر استان اردبیل

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
زراعت
تاریخ انتشار: 1393
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 238
تعداد دریافت فایل: 108