آبیاری قطره ای (تیپ) در زراعت سیب زمینی

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
سبزی و صیفی
تعداد صفحات: 14
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1393
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 833
تعداد دریافت فایل: 518