گندم نان رقم "گنبد" مناسب کشت در مناطق گرمسیر استان اردبیل

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
زراعت
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1393
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 294
تعداد دریافت فایل: 199