معرفی خصوصیات تعدادی ازارقام گیلاس متناسب باشرایط اقلیمی استان تهران

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
باغبانی
نویسنده : دکتر ناصر بوذری
کلیدواژگان / برچسب ها :
ارقام گیلاس
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 271
تعداد دریافت فایل: 636