آشنایی ومبارزه بابیماریهای خیارگلخانه ای

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گلخانه
کلیدواژگان / برچسب ها :
خیارگلخانه ای
تاریخ انتشار: 1386
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 177
تعداد دریافت فایل: 389
ارسال نظر در مورد این عنوان