آشنایی ومبارزه بابیماریهای خیارگلخانه ای

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گلخانه
کلیدواژگان / برچسب ها :
خیارگلخانه ای
تاریخ انتشار: 1386
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 75
تعداد دریافت فایل: 122
ارسال نظر در مورد این عنوان