بیماریهای مهم سیب زمینی

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گیاهپزشکی
کلیدواژگان / برچسب ها :
بیماریهای سیب زمینی
تاریخ انتشار: 1387
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 315
تعداد دریافت فایل: 495