بیماریهای مهم سیب زمینی

نوع رسانه: نشریه ترویجی
کلیدواژگان / برچسب ها :
بیماریهای سیب زمینی
تاریخ انتشار: 1387
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 1,002
تعداد دریافت فایل: 1,424