گندم نان رقم "میهن" مناسب کشت در مناطق سردسیر استان اردبیل

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
زراعت
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 429
تعداد دریافت فایل: 117