تدوین استانداردهای تعیین پتانسیل و ارزیابی خسارت به تفکیک عوامل مدیریتی و قهری در مراحل مختلف رشد در مزارع چغندرقند

نوع رسانه: کتاب
شابک: 978-6006362618
تعداد صفحات: 430
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1392
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 371
تعداد دریافت فایل: 147