مدیریت کنه تارتن دولکه‌ای (Tetranychus urticae) در مزارع سویای منطقه مغان

نوع رسانه: نشریه فنی
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 418
تعداد دریافت فایل: 185