شناسایی و معرفی رویشگاه های پسته وحشی با هدف جمع آوری بذر و تولید نهال در استان اردبیل

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
میوه خشک و پسته
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 588
تعداد دریافت فایل: 226