آشنایی با روشهای مکانیزه کردن واحدهای آبزی پروری

نوع رسانه: نشریه ترویجی
کلیدواژگان / برچسب ها :
مکانیزاسیون آبزیان
تاریخ انتشار: 1390
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 11
تعداد دریافت فایل: 16
ارسال نظر در مورد این عنوان