آزمایش پایلوت مقایسه ارقام تجارتی چغندرقند در حوزه عملکرد 12 کارخانه قند کشور در سال 1393

نوع رسانه: پوستر
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 232
تعداد دریافت فایل: 34
ارسال نظر در مورد این عنوان