بیماری سفیدک سطحی (پودری)درختان سیب

نوع رسانه: بروشور
موضوعات :
گیاهپزشکی
نویسنده : آقای بابک خرازی
کلیدواژگان / برچسب ها :
سیب
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 340
تعداد دریافت فایل: 148