دستورالعمل فنی تشخیص بیماری های ویروس سیب زمینی از طریق آزمون ELISA

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
زراعت
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 229
تعداد دریافت فایل: 63