تعیین بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب در مزارع سیب زمینی خوراکی و بذری منطقه اردبیل

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
زراعت
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 19
تعداد دریافت فایل: 5
ارسال نظر در مورد این عنوان