افزایش عملکرد سیب زمینی و کارایی مصرف آب در شرایط کم خاک ورزی

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
زراعت
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 142
تعداد دریافت فایل: 42
ارسال نظر در مورد این عنوان