افزایش عملکرد سیب زمینی و کارایی مصرف آب با روش آبیاری بارانی

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
زراعت
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 74
تعداد دریافت فایل: 32
ارسال نظر در مورد این عنوان