عدس سبز پردیس متحمل به سرما و مناسب برای کشت پاییزه منطقه سردسیر و معتدل اردبیل

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
حبوبات
تعداد صفحات: 27
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 1,342
تعداد دریافت فایل: 1,010