بررسی کاربرد سیستم های GMP،GAP وHACCP در کاهش ضایعات پس از برداشت خرما در استان فارس

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
کشاورزی حفاظتی
کلیدواژگان / برچسب ها :
کاهش ضایعات خرما
تعداد صفحات: 25
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 285
تعداد دریافت فایل: 69