کنترل شیمیایی در مدیریت تلفیقی آفات نخل خرما

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
باغبانی
تعداد صفحات: 31
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 91
تعداد دریافت فایل: 51
ارسال نظر در مورد این عنوان