کنترل خسارت تشی با استفاده از مواد دورکننده و توری سیمی در باغات و جنگل‌ها

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
موضوعات :
گیاهپزشکی
کلیدواژگان / برچسب ها :
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 24
تعداد دریافت فایل: 9
ارسال نظر در مورد این عنوان