علف‌هرز سس زراعی (Cuscuta campestris) (بیولوژی و مدیریت)

نوع رسانه: کتاب
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 585
تعداد دریافت فایل: 602