برآورد میزان خسارت ناشی از تگرگ در مراحل مختلف رشد سیب‌زمینی رقم آگریا در منطقه اردبیل

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
باغبانی
تعداد صفحات: 10
نوبت چاپ: 1
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 297
تعداد دریافت فایل: 60