آبیاری جویچه ای یک در میان در زراعت گندم

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
غلات
نویسنده : آقای هادی افشار
تعداد صفحات: 16
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1389
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 582
تعداد دریافت فایل: 136