برنامه ریزی آبیاری مزارع و باغ ها با اندازه گیری دمای برگ گیاه

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
سایر
تعداد صفحات: 15
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 456
تعداد دریافت فایل: 386