انتخاب و کاربرد ژئوتکستایل به عنوان پوشش در زهکشی زیرزمینی

نوع رسانه: نشریه فنی
تعداد صفحات: 30
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1388
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 327
تعداد دریافت فایل: 171