انتخاب و کاربرد ژئوتکستایل به عنوان پوشش در زهکشی زیرزمینی

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
سایر
تعداد صفحات: 30
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1388
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 346
تعداد دریافت فایل: 176