استفاده از سیستم آبیاری قطره ای (تیپ) در مزارع چغندرقند

نوع رسانه: نشریه فنی
تعداد صفحات: 20
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1387
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 528
تعداد دریافت فایل: 200