دستورالعمل فنی تولید ریزغده (میکروتیوبر) سیب‌زمینی

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
زراعت
تعداد صفحات: 20
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 413
تعداد دریافت فایل: 108