بیماری آنتراکنوز انبه و راه های مدیریت آن

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گیاهپزشکی
شابک: 978-9645203250
تاریخ انتشار: 1396

شماره ثبت در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی 51811 به تاریخ 96/3/27
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 403
تعداد دریافت فایل: 290