بیماری آنتراکنوز انبه و راه های مدیریت آن

نوع رسانه: نشریه ترویجی
شابک: 978-9645203250
تاریخ انتشار: 1396

شماره ثبت در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی 51811 به تاریخ 96/3/27
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 543
تعداد دریافت فایل: 603