مدیریت بیماری زنگ زرد یل خطی گندم

نوع رسانه: بروشور
موضوعات :
گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1396

شماره ثبت در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی 46869 به تاریخ 94/1/15
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 168
تعداد دریافت فایل: 129
ارسال نظر در مورد این عنوان