جایگاه هرس در مدیریت باغداری مرکبات

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
باغبانی
شابک: 978-9645203267
تعداد صفحات: 24
تاریخ انتشار: 1396

شماره ثبت در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی 51944 به تاریخ 96/4/3
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 80
تعداد دریافت فایل: 92
ارسال نظر در مورد این عنوان