استفاده از گرما در ضدعفونی کشمش1

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
میوه خشک و پسته
نویسنده : شهین زمردی
تعداد صفحات: 13
تاریخ انتشار: 1387
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 712
تعداد دریافت فایل: 492