مصرف بهینه آب از طریق خشکه کاری و نم کاری در مزارع برنج

نوع رسانه: انیمیشن
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 280
تعداد دریافت فایل: 2
ارسال نظر در مورد این عنوان