راهنمای برنج (کاشت، داشت، برداشت و پس از برداشت)

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
غلات
شابک: 978-9645202710
تاریخ انتشار: 1394

شماره ثبت در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی 2-94/ک به تاریخ 17/1/94
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 1,446
تعداد دریافت فایل: 3,001